Debatní klub Gymnázia Jana Nerudy

Vítejte na stránkách debatního klubu Gymnázia Jana Nerudy v Praze.Na těchto stránkách najdete plno informací o akademickém debatování na naší škole...

Průběh debaty

V této rubrice se Vám pokusíme přiblížit přesný průběh debaty což znamená: co je úlohou každého řečníka,jak chodí po sobě,jaké jsou časové limity řečí atd.
     Debata začíná úvodní řečí 1. AFFIRMATIVNÍ strany.Jeho řeč je důležitá v tom,že udává přesný průběh debaty(tj,TO o čem se bude debatovat následující hodinu).Jelikož je to jediná připravená řeč v debatě,měla by být co nejvíce přesná,jasná a vystihující celý cíl afirmativní strany.Nejlepší je,pokud si ji řečník několikrát předříká a pomocí stopek si vše rozvrhne do časového limitu,který je pro jeho řeč 6 minut.

       Po 1.Aff přichází na řadu 1.křížové otázky,při kterých se jde 3.Negativní řečník ptát 1.Aff.Ve třech minutách ,které na jeho otázky má,by se měl ptát,ptát a ptát,až donutí řečníká opačné strany svrhnout něco,co ve své řeči řekl,nebo přiznat,že to, co řekl je nemožné.

      Na 1.křížové otázky navazuje 1.Neg.řečník svou řečí,ve které se snaží dokázat,že to, co řekl 1.Aff. řečník je nemožné,bez cíle nebo bez smyslu,tudíž například není nutné se o něco snažit atd.

      Po jeho řeči příjdou na řadu 2.,,křížovky,, při kterých se jde ptát 3.Aff prvního Neg.(Tyto otázky probíhají stejně jako první)

       Na druhé afirmaci je obhájit si to,co řekl jejich první řečník,udržet si linii debaty a znovu postavit na nohy to,co jim negace svrhla.Proto se tato pozice pokládá za poměrně náročnou.Tento řečník má stejně jako 1.Aff a 1.Neg. 6 minut na svou obhajobu.

       2.Affirmativního řečníka se v křížových otázkách ptá 1.Neg.

       Po 3.křížovkách nastupuje 2.Neg. řečník a stejně jako se 2.Affirmativní snaží obhájit řeč 1.Affirmativního i on se snaží obhájit řeč 1.negativního(přičemž samozřejmě musí udržovat týmovou linii,aby každý z řečníků nepřinesl něco jiného,z čehož vyplyne situace,že každý mluví za sebe a nedrží jako tým,což je připraví o vítězství.(Pokud samozřejme není Afirmativní tým horší a horší:)))

        Nyní je čas na 3.Afirmativní a 3.Negativní řeči.Tyto řeči se poměrně liší od předchozích a to v několika bodech.Nemají ,,speaking time,, 6,ale jen 5 minut.Jejich cílem není přinést nový argument,kterým by postavili vše na nohy.Oni musí celou debatu shrnout a přesvědčit určitým způsobem rozhodčí,že právě oni si obhájili tezi,splnili to,co od nich jako od Afirmace nebo negace bylo očekáváno a proto by měli vyhrát.

          V těchto řečích je také nejvyšší čas na obviňování soupeře stylem: Oni si ale nedrželi linii,Vymysleli tak nemožné argumenty,že se na ně prostě nedalo nijak reagovat a proto vyhráváme atd atd.někdy je výhodou na chyby soupeře upozornit,ale pokud víte,že to ,co chcete tvrdit je pochybné,radši to nedělejte.Z bytečně tím ztratíte cenný čas,který mohl vašemu týmu zajisti vítěztví....

 

Žádné komentáře